Mitä on Greeen Care?

(lähde luonto hyvinvoinnin lähteenä – suomalainen Green Care)

Green Caren kolme peruselementtiä ovat luonto, toiminta ja yhteisö. Näitä elementtejä eri tavoin yhdistelemällä ja painottamalla syntyvät Green Care -toiminnan hyvinvointivaikutukset.

Luonto on Green Care-toiminnan tapahtumapaikka, kohde tai väline monin tavoin. Eläimet ovat yksi keskeinen toiminnan luontoelementti.

Toiminta yhdistää ihmisen ympäristöönsä ja luo mahdollisuuden kokemuksille ja oppimiselle. Luonto kuten metsä, puutarha, maatilaympäristö eläimineen, tarjoaa virikkeelliset puitteet monenlaiseen tekemiseen ja kokemiseen. Tekeminen tuottaa yleensä mielihyvää ja aktivoi. Luonnossa toimiminen voi olla myös vähäeleistä, kuten maiseman tai eläinten havainnointia ja rauhoittumista.

Yhteisö mahdollistaa osallisuuden. Parhaassa tapauksessa yhteisön tuki suojelee terveyttä ja lisää toiminnan vaikuttavuutta. Osallisuuden tuntu Green Care toiminnassa voi syntyä paitsi vuorovaikutuksessa ihmisten, myös eläinten, luonnon tai tietyn paikan kanssa.
(Suomalainen Green Care)